Skip to content

Tehnologija

Zašto »bez iskopa«?

Tehnologije »bez iskopa«  (eng. NO-DIG) nude nam čitav niz prednosti koje, što vrijeme više odmiče, ukazuju na opravdanost njihove implementacije u suvremenoj izgradnji, rekonstrukcijama, sanacijama cjevovoda. Najvažnije prednosti su:

 • mogućnost smanjenja troškova gradnje u usporedbi s konvencionalnim zahvatima čak do 50 i više posto
 • skraćenje rokova izvedbe radova
 • tehnologije su prihvatljive za okoliš – ne nanose štete okolišu, ne proizvode prekomjernu buku niti građevinski otpad, ne zahtijevaju velike građevinske zahvate itd.
 • omogućavaju da se izbjegnu skupi zahvati na privatnim zemljištima
 • kvaliteta izvedenih radova jednaka je ili bolja od klasičnih metoda izvedbe

Za pojašnjenje osnovnih pojmova i područja neka posluži sljedeća slika:

NO-DIG tehnologije danas su prilično opsežne i obuhvaćaju nekoliko potpuno različitih tehnoloških pristupa. U principu, smatra se da je to jedna od grana graditeljstva koja se najbrže razvija, što ukazuje na rast potreba, kako na lokalnoj, tako i na globalnoj razini. Važno je pak znati da govorimo o prilično mladom području čiji je razvoj do danas tekao otprilike ovako:

 

 • počeci horizontalnog bušenja sežu unazad 100 i više godina
 • tehnologija je preuzeta iz bolje razvijenoga rudarstva
 • između 1970. i 1980. postepeno se razvijaju pneumatski zabijači
 • godine 1986. u SAD-u je utemeljeno udruženje NASSC (National Association of Sewer Service Companies), što je označilo početak aktivnog razvoja NO-DIG tehnologija
 • u posljednjih 20 godina događa se munjevit tehnološki razvoj
 • danas ima više od 25 nacionalnih NO-DIG udruženja
 • aktivna briga za aktivnu popularizaciju branše i NO-DIG tehnologiju

Tvrtka Vilkograd može se pohvaliti da se svojim zaokruženim i osuvremenjenim portfeljem ponude NO-DIG sistema može uspoređivati s najuspješnijim konkurentima, kako u europskim, tako i u svjetskim okvirima.  Da bi se bolje prikazalo raspolaganje s pojedinim tehnologijama, neka posluži sljedeća shema: