Skip to content

Sanacija kanalizacije i vodovoda po dinamičnoj metodi

Sanacija kanalizacije i vodovoda u tehnologiji Grundocrack

Svima je poznato da je klasična obnova cjevovoda dugotrajna i neprijatna, posebice ukoliko uključuje obnovu ispod kolnika i tako za duži vremenski period onemogučava protok prometa, koji je u poslijednje vrijeme od životne važnosti. Nedaće te vrste našim načinom izvedbe radova nestaju – izvedba je vremenski kraća i zahtjeva manji prostor za radove.

Sanacija kanalizacije ter vodovodov po tehnologiji Grundocrack

Nudimo vam alternativu koja uključuje savjetovanje, planiranje i pomoč pri traženju najisplativijega rješenja. Rješenje mora jamčiti brzinu i ekonomičnost s minimalnim utjecajem na okoliš te maksimalnom kakvočom izvedbe. Tehnologija koju predstavljamo u zapadnoj Europi se upotrebljava več neko vrijeme a mi smo je vrlo uspješno prenjeli na naše prostore. Postoječi urušeni ili dotrajali vodovi nadomjeste se kvalitetnim polietilenskim, polipropilenskim ili drugim cijevima na koje se mogu ugraditi svi potrebni priključci . Pri rekonstrukciji kanalizacije moguće je obnoviti samo cijevi, šahtovi ostaju netaknuti. Promjena cijevi maguća je cijevima manjeg, istog ili većeg promjera.

Grundo Crack je dinamična metoda primjerna za sanaciju:

  • kanalizacijskih cijevi iz betona, plastike, poliestra…
  • promjeri cijevi od fi 100 mm do 800 mm
  • dužine sanacija u komadu do 100 m
  • uvlaćenje novih cijevi iz polietilena, polipropilena, duktila, itd.
[Gallery not found]