Skip to content

Kontaktni podaci

 • Vilkograd d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
 • Rakitnica 2
 • 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Tel & Fax: +385.1.622.4040
  • GSM: +385.91.622.4040
  • E-mail: vilkograd@zg.t-com.hr
  • Web stranica: http://www.vilkograd.com

  Voditelj gradilišta/operative:

  Marin Živić, mag.ing.aedif.

  GSM.: +385.91.622.4041

  e-mail: marin.z@vilkograd.com

   

  Voditeljica ureda:

  Petra Pejić

  GSM.: +385.91.622.4040

  e-mail: vilkograd@zg.t-com.hr