Skip to content

Zaštita osobnih podataka

U skladu s odredbama Uredbe o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (EU 2016/679) i Zakona o zaštiti osobnih podataka (SL RS, 86/04 i dalje) društvo Vilkograd d.o.o., Zlateče pri Šentjurju 8a, 3230 Šentjurju, prihvaća sljedeće:

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Općenito

Ovim priopćenjem tvrtka Vilkograd d.o.o. definira način obrade: prikupljanje, bilježenje, uređivanje, strukturiranje, pohranjivanje, prilagodba, izmjena, otkazivanje, uvid, korištenje, objava Vaših osobnih podataka. Izrazi korišteni u ovoj izjavi preuzeti su iz članka 4. Uredba o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i slobodnom protoku tih podataka (u daljnjem tekstu „Uredba“).

Koje osobne podatke obrađujemo

Tvrtka Vilkograd d.o.o. obrađuje osobne podatke koji su nužni za izvršenje ugovornih usluga čija je ugovorna strana pojedinac na kojeg se osobni podaci odnose. Ti osobni podaci su: ime i prezime osobe koja sklapa ugovor, mjesto prebivališta osobe koja sklapa ugovor, e-mail adresa osobe koja sklapa ugovor, broj telefona osobe koja sklapa ugovor i porezni broj osoba koja sklapa ugovor.

Zašto tvrtka prikuplja i obrađuje osobne podatke

Svrha obrade osobnih podataka je:

Podatke o Vašem imenu i prezimenu te adresi prikupljamo u svrhu pripreme ponude i daljnje poslovne suradnje

– Podatke o telefonskim brojevima prikupljamo radi mogućnosti informiranja o potvrdi narudžbe, uslužnih usluga, usluga vezanih uz narudžbu ili pružanja drugih potrebnih informacija vezanih uz vaš upit/narudžbu

– Podatke o e-mail adresi prikupljamo u svrhu informiranja i odgovaranja na vaše upite, informiranja o novostima, pružanja informacija, informiranja o promjenama

Privolu za obradu osobnih podataka možete povući u bilo kojem trenutku porukom na e-mail adresu: info@vilkograd.com

Kako će me tvrtka kontaktirati u marketinške svrhe

Tvrtka će Vas putem e-maila ili telefona obavijestiti o Vašem upitu/narudžbi, servisnim uslugama, uslugama vezanim uz narudžbu i novim proizvodima, prodajnim akcijama, događanjima i slično.

Ukoliko u bilo kojem trenutku odlučite da više ne želite davati podatke u marketinške svrhe, svoju privolu možete povući tako da nas obavijestite na našu e-mail adresu info@vilkograd.com.

Koja su moja prava u vezi s obradom osobnih podataka?

Društvo poduzima sve mjere kako bi vaši podaci bili točni.

U skladu s europskim propisima i slovenskim zakonodavstvom imate određena prava u vezi s Vašim osobnim podacima koje tvrtka obrađuje. Konkretno, imate pravo na pristup osobnim podacima te na ispravak ili brisanje osobnih podataka, odnosno na ograničenje obrade, te pravo na prigovor na obradu i prenosivost podataka.

Ukoliko želite ostvariti bilo koje od navedenih prava, u svakom trenutku možete kontaktirati našu tvrtku na e-mail adresu info@vilkograd.com.

Da li tvrtka otkriva i prosljeđuje osobne podatke trećim stranama

Tvrtka Vilkograd d.o.o. ne otkriva i ne prosljeđuje niti prodaje osobne podatke trećim stranama.

Vaše osobne podatke otkrivamo trećim stranama samo ako to zahtijeva zakon.

Vaše osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo preko našeg pružatelja usluga koji se nalazi u Republici Sloveniji i kojemu zbog prirode posla otkrivamo vaše osobne podatke. Od našeg pružatelja usluga zahtijevamo zaštitu vaših osobnih podataka. Naš pružatelj usluga ne smije i zabranjeno mu je koristiti ili otkrivati vaše osobne podatke iz bilo kojeg razloga osim za rad sustava.

Koliko dugo tvrtka čuva osobne podatke

Tvrtka čuva Vaše osobne podatke onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje obveza iz ugovora za koje se podaci obrađuju.

Osobni podaci koji nam više nisu potrebni za tekuće poslovanje i iz pravnih razloga bit će uništeni te trajno uklonjeni i izbrisani iz svih naših evidencija čim nas pisanim putem obavijestite da je to vaš zahtjev.

Kako mogu kontaktirati tvrtku u vezi zaštite osobnih podataka?

Ukoliko želite imati uvid u osobne podatke koje o Vama pohranjujemo, iste promijeniti ili povući privolu za pohranu, kontaktirajte nas na info@vilkograd.com

Ukoliko se ne slažete s načinom na koji postupamo s Vašim osobnim podacima, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, tj. j. kod Povjerenika za informiranje Republike Slovenije. U svakom slučaju, predlažemo da nam prvo javite eventualne nesuglasice kako bismo mogli sporazumno riješiti stvar.

Također, molimo da nas kontaktirate ako imate pitanja u vezi s korištenjem osobnih podataka koja možda nisu navedena u ovoj izjavi.

Završne odredbe

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka stupa na snagu 1. studenog 2018. Društvo može mijenjati, dopunjavati, usklađivati, ispravljati i sl. ovu izjavu na način koji odražava njegovu poslovnu politiku i u skladu je s primjenjivim zakonodavstvom. Ovako izmijenjena izjava stupa na snagu od datuma objave. Priopćenje će biti objavljeno na web stranici društva www.vilkograd.com