Skip to content

Horizontalno usmjereno bušenje s daljinskim radio upravljanjem (HDD)

»HDD – idealno rješenje kako za kompleksne cjevovode, tako i za kućne priključke i manje prijelaze.«

Predstavljena tehnologija, koju je naša tvrtka uvela na području horizontalnih bušotina i sanacije cjevovoda (kanalizacije, vodovoda, …) bez iskopa, pravi je hit na tržištu. Neprestano nadgrađivanje tehnologije i stremljenje tehnološkoj izvrsnosti pokazuje zavidljive rezultate.

Izvedba horizontalnih bušotina u tehnologiji usmjerenog bušenja HDD

Mnoštvo stručnjaka slaže se da je u građevinarstvu potrebito neprestano uvođenje novih tehnologija, novih radnih postupaka, novih materijala što kod nas, na žalost, još nije uobičajena praksa. Dio krivice snosi financijska nedostupnost noviteta a dio znanje koje tehnologija zahtjeva. Usprkos tim činjenicama naša tvrtka je uvela mnoštvo novosti na području niskih gradnji. Kao što smo već napomenuli – usvojili smo novu tehnologiju koju vam želimo ukratko predstaviti, a to je izrada najzahtjevnijih usmjerenih bušotina po HDD metodi upotrebom tehnologije Ditch Witch – All terrain.

Dužine
Mogućnost izdevdbe bušotina do dužine 1.5 mm.

Materijali
Tehnologija omogučava izvedbu u materijalima II. do VII. kategorije.

Promjeri
Mogućnost uvlačenja cevi od fi 32 mm do fi 1200 mm.

Tehničke karakteristike

Tehnologija se temelji na upravljanju, tj. usmjeravanju glave za bušenje, što znači da možemo izvesti planirano bušenje u skladu s unaprijed pripremljenim projektom. Duljine pojedinih bušotina ovise o geološkom sastavu tla i geografskim karakteristikama terena. Teoretski, najveća moguća duljina pojedine bušotine je do 1,5 km, zavisno od promjera bušotine i geološko – geografskih uvjeta. Klasično bušenje izvodi se u zemlji od I. do IV. kategorije, a moguće je raditi i u V. i višim kategorijama zemlje, odnosno bušenje u stijeni pomoću specijalnih alata za bušenje.

 

Nakon završetka bušenja izvodi se uvlačenje PE/HD ili metalnih zaštitnih cijevi. Tehnologija omogućava uvlačenje više cijevi odjednom. Bitno je reći da svaku bušotinu možemo izvesti s horizontalnim ili vertikalnim zavojima, radijusa i do >40 m, što omogućava nesmetano podbušenje ispod svih vrsta vodotokova, komunalne, cestovne i ostale infrastrukture.

Izvođenje radova

Radni proces ove tehnologije uključuje niz tehnoloških koraka, i to:

Priprema projekta bušenja obuhvaća obradu geodetske slike terena. Na temelju dobivenih podataka – uzdužnog profila trase, pripremamo projekt bušenja s parametrima koje zahtijevaju investitori i svim pojedinostima. Tako pripremljen projekt daje se na pregled i odobrenje. Nakon odobrenja izvodi se bušenje koje može odstupati od projektiranih gabarita maksimalno 5 %.

Postupak bušenja i uvlačenja cijevi dijeli se u tri faze:

1. faza – izrada pilotne bušotine

2. faza – širenje odnosno bušenje rupe do željenog promjera

3. faza – uvlačenje cijevi
Glava za bušenje pilotne bušotine usmjerava se prema prethodno napravljenom projektu i omogućava praćenje točnosti smjera i dubine bušenja. Bušenje se izvodi ubrizgavanjem mješavine bentonita i vode, što služi za zaštitu uvučenih cijevi od mogućih oštećenja.

Nakon što je napravljena pilotna bušotina na šipku za bušenje pričvrsti se povratni proširivač kojim proširujemo rupu do predviđenog promjera, a koji mora biti barem 30 % veći od promjera uvučenih cijevi. Povratno bušenje, tj. širenje rupe, također se izvodi dodavanjem bentonitne mješavine koja služi za stabiliziranje rupa i štiti cijevi od oštećenja. Tako se oko uvučenih cijevi napravi omotač od bentonita, debljine cca 5 – 10 cm. Kao što smo naglasili, odjednom je moguće uvući jednu ili više cijevi, zavisno od promjera napravljene bušotine. Tijekom samog izvođenja radova redovito se provodi precizno snimanje bušotine za potrebe izrade geodetske i projektne dokumentacije. Za vrijeme bušenja ne dolazi do razrivanja materijala, zato dubine bušenja nisu važne. Za uvlačenje koristimo beskonačno duge cijevi (koluti duljine 50 i 100 m) ili sočelno varene cijevi u šipkama.

U slučaju bušenja po HDD metodi najčešće savjetujemo uporabu obloženih PE/HD cijevi koje zajedno s njemačkim partnerom dobavljamo za slovensko tržište. Riječ je o standardnim PE/HD cijevima obloženim zaštitnim omotačem od polipropilena pojačanog mineralima (PP). Njihova je prednost u tome što imaju veliku otpornost kako na mehaničke, tako i na kemijske utjecaje i ultraljubičasto zračenje. Takvim cijevima nisu potrebne dodatne zaštitne cijevi i pogodne su za direktno uvlačenje u bušotinu.

Tijekom bušenja dolazi do curenja viška bentonitne mješavine na ulazu i izlazu iz bušotine. Nju najčešće posebnim crpkama ispumpavamo i pomoću mobilnog stroja za reciklažu pripremamo za ponovno korištenje. Na taj smo način projekt učinili također ekološki prihvatljivim jer višak bentonitnog mulja nije potrebno odvoziti na odgovarajuće trajno odlagalište.

Prednosti

Postupak bušenja korištenjem HDD tehnologije je ekonomičan, brzo izvediv, ne utječe na okoliš tijekom izvođenja radova niti nakon toga te ne ostavlja nikakve ekološke posljedice na okoliš. Nakon završetka bušenja bez većih zahvata moguće je uspostaviti prvotno stanje. Horizontalno usmjereno bušenje moguće je izvesti svugdje gdje radovi s klasičnim kopanjem nisu izvedivi, rentabilni ili zbog bilo čega drugoga mogući.

Glavne prednosti horizontalnog bušenja su da se po potrebi može bušiti i na većim dubinama, ispod zgrada i dugih objekata te ispod različitih prirodnih barijera (npr. ispod rijeka, pri čemu je garantirana vodonepropusnost; ispod cesta, bez utjecaja na promet tako da se on za cijelo vrijeme izvođenja radova odvija nesmetano; ispod ekološki osjetljivih područja gdje bi svaki drugačiji zahvat ostavio neizbrisive tragove).

[Gallery not found]