Skip to content

Izrada bušenja s metalnom zaštitnom cijevi bez usmjeravanja

»Učinkovita tehnologija za izvedbu bušotina kraćih dužina, s velikim rasponom promjera ugrađenih cijevi .«

Ubrzani razvoj niskogradnje te sve veće potrebe za rekonstrukcijom prometnih površina i postojećih instalacija uzrok su pojavi specifičnih uvjeta i problema pri izgradnji nove ili zamjeni dotrajale komunalne infrastrukture.

Pri novogradnji, rekonstrukciji ili sanaciji cjevovoda obično se susrećemo s problemom prolaska ispod postojećih cesta i željeznica… Klasičnim polaganjem cjevovoda kod prekapanja asfaltnih površina praktično je nemoguće kolnik vratiti u početno stanje – nije moguće postići zbijenost tla kao prije iskopa. S vremenom se pojavljuju deformacije na mjestu prekopa koje negativno utječu na odvijanje prometa, narušavaju uporabnu i estetsku vrijednost prometnice te smanjuju vijek trajanja prometnice.

Problem smo riješili stručnim tehnološkim pristupom bušenju koji se pokazao posebno dobrim kod prolaska ispod kolnika asfaltiranih prometnica. Tehnologija je pokazala vrlo dobre rezultate te danas raspolažemo opremom koja omogućava izvedbu bušotina u rasponu od Ø125 mm do Ø2020 mm.
Radovi se izvode po sistemu potiskivanja zaštitne čelične cijevi pomoću pneumatskog čekića tzv. “rakete”. Dugogodišnjim iskustvom u izvođenju radova ovom tehnologijom prepoznali smo prednosti i nedostatke nad drugim bezrovovskim tehnologijama.

Primjenjivost:
Ovom tehnologijom se izvode prijelazi telekomunikacijskih i električnih vodova, vodovoda, plinovoda i sustava odvodnje na kraćih dužina ispod cestovnih i željezničkih prometnica, vodotoka i drugih prepreka.

Promjeri:
Mogućnost izvedbe bušotina i ugradnje čeličnih cijevi u rasponu promjera od Ø125 mm do Ø2020 mm.

Dužine:
Tehnologija omogućuje izvedbu bušotina koje najčešće ne prelaze 50 m.  Za potrebe izvedbe gravitacijskih cjevovoda ovom tehnologijom ne izvode se bušotine duže od 30 m.

Prednosti:

  • Male dimenzije građevinske jame
  • Pri izvedbi radova ne uklanja se previše materijala oko cijevi niti se sabija materijala oko cijevi što omogućuje bušenje s malim visinama nadsloja.
  • Dužine proboja su relativno velike, ovisno o terenu i problematičnosti materijala.
  • Radove je moguće izvoditi u gotovo svim uvjetima u tlu.
  • Zadovoljavajući rezultati u točnosti izvedenog cjevovoda.
  • Ekološki pogodna tehnologija (pogonski medij je zrak).
  • Moguća je izvedba više bušotina bez međusobnog horizontalnog ili vertikalnog razmaka, kao npr. zaštita iskopa cijevnim kišobranom kod izgradnje tunel.

Nedostaci:

  • Izvedba bušotine isključivo je moguća uz korištenje čelične zaštitne cijevi.
  • U određenim slučajevima nije moguće garantirati točnost ugrađene cijevi što ograničava uporabu za izvedbu gravitacijskih cjevovoda.
Tablica tipskih proboja koje izvodimo
Poz. Izvedba proboja Zaštitna metalna cijev
1. Ø125 mm Fe Ø125 mm x 4,5 mm
2. Ø159 mm Fe Ø159 mm x 4,5 mm
3. Ø219 mm Fe Ø219 mm x 6,3 mm
4. Ø273 mm Fe Ø273 mm x 7,1 mm
5. Ø323,9 mm Fe Ø323,9 mm x 8 mm
6. Ø406,4 mm Fe Ø406,4 mm x 8 mm
7. Ø508 mm Fe Ø508 mm x 8 mm
8. Ø610 mm Fe Ø610 mm x 8,8 mm
9. Ø711 mm Fe Ø711 mm x 9 mm
10. Ø813 mm Fe Ø813 mm x 10 mm
11. Ø1016 mm Fe Ø1016 mm x 12 mm
12. Ø1220 mm Fe Ø1220 mm x 12 mm
13. Ø1420 mm Fe Ø1420 mm x 12,5 mm
14. Ø1620 mm Fe Ø1620 mm x 12 mm
15. Ø1820 mm Fe Ø1820 mm x 12,5 mm
16. Ø2020 mm Fe Ø2020 mm x 14 mm

 

Zaključno o ovoj tehnologiji možemo reći da su izvedbe proboja u načelu dovoljno precizne i cjenovno zanimljive, dok je za izradu potrebna relativno mala građevinska jama. Također postoji mogućnost izvedbe u vrlo teškim terenima i uvjetima.

 

[Gallery not found]