Skip to content

Zaštita privatnosti

Vilkograd d.o.o. se obvezuje čuvati povjerljivost podataka (privatnost) korisnika web stranica kojima upravlja Vilkograd d.o.o. (njegovih kupaca, sadašnjih i potencijalnih budućih poslovnih partnera).

Prikupljene podatke koristit ćemo za obavljanje usluga koje nudimo. Poštujemo povjerljivost Vaših podataka (Vašu privatnost), stoga ćemo učiniti sve da ih zaštitimo od bilo kakvih povreda i zlouporaba.

Izjava o zaštiti tajnosti podataka (privatnosti)

Administrator web stranice vilkograd.com, tvrtka Vilkograd d.o.o., dužna je štititi osobne podatke svojih korisnika sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Za vlastite potrebe prikupljamo podatke koje upisujete u obrasce na vilkograd.com. Samo ti podaci su potrebni za dovršetak narudžbe. Jamčimo da podatke obrađujemo u skladu s važećim europskim zakonodavstvom (Opća uredba o zaštiti podataka) i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom Republike Slovenije (Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o elektroničkim komunikacijama i Zakon o elektroničkom tržištu).

Brinemo se o zaštiti vaših podataka od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa ili otkrivanja, izmjene ili uništenja. Podaci se pohranjuju na poslužiteljima zaštićenim lozinkom s ograničenim pristupom. Web stranica brine o sigurnosti Vaših osobnih podataka i poštuje Vaše odabire za njihovu namjenu. Vaše podatke možemo proslijediti samo logističkoj/dostavnoj službi u svrhu izvršenja vaše narudžbe. Navedeni partneri štite i ne pohranjuju prenesene podatke, te ih ne koriste u druge svrhe.

Ponuditelj se obvezuje trajno čuvati sve osobne podatke korisnika. Ponuditelj će osobne podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja narudžbe (slanje informativnog materijala, ponuda, računa) i ostale potrebne komunikacije. Podatke korisnika ni pod kojim uvjetima neće dati neovlaštenim osobama.

Za zaštitu osobnih podataka odgovoran je i sam korisnik na način da osigurava sigurnost svog korisničkog imena i lozinke.

Obvezujemo se da ćemo prikupljene osobne podatke dobivene putem naših web stranica ili putem telekomunikacijskih sredstava koristiti u skladu s ovom Izjavom, da ni u kojem slučaju nećemo prodavati, posuđivati ili na bilo koji drugi način prosljeđivati osobne podatke trećim osobama, osim u određenim slučajevima po zakonu.

Voditelj obrade osobnih podataka je operater web stranice Vilkograd d.o.o., Zlateče pri Šentjurju 8a, 3230 Šentjur, telefon: +386 3 746 12 21, email: info@vilkograd.com

Sve teme i sadržaji kojima će se baviti službenik za zaštitu podataka podliježu strogoj povjerljivosti.

Obrada podataka i pravni temelj

Osobne podatke obrađujemo ako odabrane proizvode kupujete kao registrirani kupac ili kao gost kupac naše online trgovine vilkograd.com. Ove podatke obrađujemo isključivo u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza i ostvarivanja prava iz ugovornog odnosa, uključujući i rješavanje reklamacija.

Osobne podatke koje nam dostavite u svrhu dostave proizvoda obrađujemo isključivo u svrhu dostave proizvoda na Vašu adresu. Ovi vaši osobni podaci (npr. ime i prezime, adresa za dostavu, broj telefona) mogu se izričito dati samo ugovornim pružateljima usluga prijevoza robe.

Svaki put kada posjetite web stranicu vilkograd.com, datoteka web poslužitelja se automatski sprema na poslužitelj. Ovako prikupljene (osobne) podatke prikupljamo uz pomoć kolačića, pri čemu ćemo Vas prije postavljanja invazivnijih kolačića pitati za Vašu suglasnost, dok neke druge podatke možemo prikupljati na temelju naših legitimnih interesa.

Sve vaše podatke koje ste nam povjerili tretirat ćemo kao strogo povjerljive i koristit ćemo ih samo u svrhe za koje su dani i prikupljeni. U slučaju dodatnih potreba za daljnjom obradom podataka u drugu svrhu, prethodno ćemo Vas kontaktirati i zatražiti Vašu prethodnu pisanu suglasnost.

U slučaju da upit za određeni proizvod pošaljete na naše kontakt podatke, koji su objavljeni na našim stranicama, Vaše osobne podatke obrađujemo isključivo u svrhu pripreme odgovora na Vaš zahtjev, kako bismo Vas informirali je li proizvod koji tražite stoji na raspolaganju, za eventualnu pripremu i sklapanje ugovora, za realizaciju sklopljenog ugovora te za odgovor na Vaš upit.

U tu svrhu prikupljamo samo vaše osobne podatke koje ste nam dobrovoljno dali. Svi podaci koji se prikupljaju putem naših web stranica ili nam se priopće na bilo koji drugi način prikupljaju se u svrhu pružanja usluga internet trgovine ili izvršiti stvarni odgovor na vaš upit, za kupnju ili samo administraciju.

Obavještavamo Vas da pojedine poslove vezane uz Vaše podatke možemo povjeriti našim poslovnim partnerima (ugovornim izvršiteljima obrade). Ugovorni izvršitelji obrade mogu obrađivati povjerljive podatke isključivo u naše ime iu granicama našeg ovlaštenja (u pisanom ugovoru ili drugom pravnom aktu) te u skladu sa svrhama definiranim ovom Izjavom. Navedeni partneri pažljivo čuvaju prenesene podatke i ne pohranjuju ih na zalihu, te ih ne koriste za vlastite potrebe.

Pretplatite se na newsletter:

Na web stranici vilkograd.com možete se i pretplatiti na primanje aktualnih obavijesti i informacija o našim akcijama i novostima. U svrhu izravnog marketinga, o novim proizvodima iz našeg asortimana možemo Vas obavijestiti putem e-maila. O vijestima o tebi obavijestit ćemo vas po potrebi. Ovi podaci se obrađuju na temelju Vaše izričite suglasnosti, pri čemu svoju suglasnost za primanje oglasnih poruka možete opozvati u bilo kojem trenutku bez naknade slanjem e-maila na e-mail adresu: info@vilkograd.com

Obvezujemo se da Vaše osobne podatke nećemo prosljeđivati neovlaštenim trećim stranama bez Vašeg pristanka.

Obavještavamo Vas da pojedine poslove vezane uz Vaše podatke možemo povjeriti našim poslovnim partnerima (ugovornim izvršiteljima obrade). Ugovorni izvršitelji obrade mogu obrađivati povjerljive podatke isključivo u naše ime iu granicama našeg ovlaštenja (u pisanom ugovoru ili drugom pravnom aktu) te u skladu sa svrhama definiranim ovom Izjavom. Navedeni partneri pažljivo čuvaju prenesene podatke i ne pohranjuju ih na zalihu, te ih ne koriste za vlastite potrebe.

Korisnici podataka:

U okviru zakonske nadležnosti, vaši osobni podaci mogu biti otkriveni dolje navedenim korisnicima koji su naši ugovorni partneri.

– davateljima poštanskih usluga, davateljima kurirskih usluga i logističkim/dostavnim službama u svrhu izvršenja vaše narudžbe;

– računovodstveni servisi, odvjetnički uredi i drugi pružatelji pravnih i poslovnih savjeta;

– pružateljima usluga uništavanja datoteka i nosača podataka;

– pružatelji usluga informacijske tehnologije u kontekstu servisiranja i održavanja softvera;

– administratoru i administratoru web stranice;

Pohrana osobnih podataka:

Osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su pojedinačni podaci prikupljeni i dalje korišteni. Nakon isteka razdoblja čuvanja vaše ćemo osobne podatke učinkovito i trajno izbrisati ili obraditi tako da vaša identifikacija više nije moguća.

Podatke koje obrađujemo na temelju zakona čuvamo zakonom propisano razdoblje. Podatke koje obrađujemo za izvršenje ugovornog odnosa s Vama čuvamo za vrijeme potrebno za izvršenje ugovora te za cijelo vrijeme dok traje zakonska zastara potraživanja iz tako sklopljenog ugovora, osim u slučaju spor vezan uz ugovorni odnos.

Osobni podaci koje obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili legitimnog interesa, npr. u slučaju slanja elektroničkih newslettera, čuvamo ih trajno dok ne opozovete ovu privolu ili dok ne zatražite prestanak obrade, pri čemu se obvezujemo provjeravati postojanje svrhe obrade osobnih podataka u redovitim vremenskim intervalima. Podatke ćemo izbrisati prije otkazivanja samo ako je svrha obrade osobnih podataka već postignuta (npr. ako prestanemo slati reklamne e-mailove) ili ako je to propisano zakonom.

Ako postoji drugačije zakonsko razdoblje pohrane za određene podatke koji se obrađuju za realizaciju ugovora (npr. računovodstveni ili porezni podaci), razdoblje pohrane je do 10 godina. Tijekom tog vremena obrada podataka je ograničena.

Osobne podatke dobivene korištenjem naših web stranica, putem telekomunikacijskih kanala ili na bilo koji drugi način pažljivo štitimo od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa ili otkrivanja, izmjene ili uništenja. Podaci se pohranjuju na poslužiteljima zaštićenim lozinkom s ograničenim pristupom.

Nakon prestanka potrebe za upravljanjem podacima, tj. nakon ispunjenja svrhe za koju su podaci prikupljeni, podaci se nepovratno i trajno brišu.

U slučaju da su na web stranici vilkograd.com objavljene određene poveznice na web stranice koje nisu izravno povezane s vilkograd.com, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu Vaših podataka na tim stranicama.

Vi kontrolirate podatke koje nam dajete. Ako nam odlučite ne dati određene informacije, tada nećete moći pristupiti određenim mjestima ili funkcijama na našoj web stranici, također nećemo moći odgovoriti na vaš upit i, kao rezultat toga, nećete moći napraviti kupnja na našoj web stranici.

Ukoliko više ne želite primati e-mail obavijesti, pretplatu možete besplatno odjaviti slanjem e-maila sadržaja: Odjava s e-novosti na info@vilkograd.com

Korisnička prava:

Ponuditelj osigurava ostvarivanje svih prava koja pripadaju kupcu u vezi s obradom Vaših osobnih podataka temeljem važećih zakonskih propisa.

Pravo na opoziv privole: Ako ste kao pojedinac dali privolu za obradu Vaših osobnih podataka (za jednu ili više navedenih svrha), imate pravo opozvati privolu. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodila do njezina opoziva.

Svoju privolu možete u svakom trenutku besplatno opozvati slanjem pisane izjave voditelju obrade na e-mail adresu: info@vilkograd.com. Opoziv privole za obradu Vaših osobnih podataka nema negativnih posljedica niti sankcija.

Pravo na pristup osobnim podacima: Kao pojedinac imate pravo od voditelja obrade dobiti potvrdu obrađuju li se podaci koji se na Vas odnose ili ne. Ako je to slučaj, imate pravo dati vam pristup svojim osobnim podacima (tj j. pregledavanje i njihovo kopiranje ili umnožavanje) i pružiti Vam informacije vezane uz obradu Vaših osobnih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti osobnih podataka, korisnicima kojima su osobni podaci dostavljeni ili će biti dostavljeni, očekivanom razdoblju čuvanja podataka , tehničke i organizacijske mjere za zaštitu podataka, postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući izradu profila, itd.),

Pravo na ispravak: Kao pojedinac imate pravo ishoditi da Vam omogućimo ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose te da Vam omogućimo dopunu nepotpunih osobnih podataka. U tu svrhu imate pravo dostaviti nam dopunsku izjavu s ažurnim osobnim podacima.

Pravo na brisanje osobnih podataka (tzv. pravo na zaborav): Imate pravo zahtijevati od voditelja obrade osobne podatke koji se na Vas izbrišu bez nepotrebnog odgađanja, ako postoji jedan od razloga iz članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka ( npr. ako podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako povučete svoju suglasnost i privolu za obradu i ne postoji druga pravna osnova, ako se protivite obradi, a ne postoje prevladavajući legitimni interese, ako su osobni podaci obrađivani nezakonito itd.).

Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo zahtijevati od voditelja obrade da ograniči obradu Vaših podataka ako postoji jedan od sljedećih slučajeva:

– ako osporavate točnost obrade podataka, na razdoblje koje voditelju obrade omogućuje provjeru točnosti podataka;

– ako je obrada nezakonita i umjesto brisanja tražite ograničenje obrade,

– ako voditelju obrade podaci više nisu potrebni, ali Vama su potrebni za podnošenje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva;

– ako ste se usprotivili obradi dok se ne provjeri prevladavaju li legitimni razlozi voditelja obrade nad vašim razlozima.

Pravo na prenosivost podataka: Kao pojedinac, imate pravo primiti svoje osobne podatke u uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te na prijenos tih podataka izravno drugom voditelju obrade, gdje se to primjenjuje samo ako je obrada vaših osobnih podataka na temelju privole ili ugovornih odnosa, a obrada se provodi automatiziranim sredstvima.

Pravo na prigovor: Ako se obrada podataka temelji na našim legitimnim interesima, imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku, na temelju razloga povezanih s vašom konkretnom situacijom. U tom slučaju nastavit ćemo obrađivati Vaše osobne podatke samo ako dokažemo da su potrebni legitimni razlozi za obradu koji će prevladati nad Vašim interesima, pravima i slobodama ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Obradi Vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, uključujući izradu profila, možete se usprotiviti bilo kada i besplatno, bez navođenja razloga, slanjem poruke na e-mail adresu: info@vilkograd.com. Ako se protivite obradi vaših podataka u svrhe izravnog marketinga, odmah ćemo prestati obrađivati vaše podatke u te svrhe.

Također ćemo Vam, na Vaš zahtjev, sukladno važećim zakonima, pružiti i druge informacije vezane uz Vaše osobne podatke koje obrađujemo.

Pravo na podnošenje pritužbe: Ako sumnjate da je obrada Vaših podataka dovela do kršenja zakona o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Informacijskom povjereniku Republike Slovenije, na adresi Zaloška 59. , 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonski broj: 00 386 (0 )1 230 97 30, e-mail adresa: gp.ip@ip-rs.si.

Odgovorna osoba u Vilkograd d.o.o. odgovorit će na pitanja o povjerljivosti Vaših podataka, načinu prikupljanja i obrade podataka ili na Vaše zahtjeve za ostvarivanje prava u vezi s Vašim podacima. na broj telefona: +386 3 746 12 21 ili na e-mail adresu: info@vilkograd.com.

Obvezujemo se odgovoriti na vaše zahtjeve bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u zakonom propisanim rokovima.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, od Vas možemo zatražiti dodatne informacije. Ako vas i dalje ne budemo mogli pouzdano identificirati, nažalost ćemo morati odbiti vaš zahtjev.

Komunikacija

Ponuditelj će kontaktirati korisnika putem sredstava daljinske komunikacije samo ako se korisnik tome izričito ne protivi.

Oglasna e-pošta sadržavat će sljedeće komponente:

bit će jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke, pošiljatelj će biti jasno vidljiv, razne kampanje, promocije i druge marketinške tehnike bit će označene kao takve. Također će biti jasno definirani uvjeti sudjelovanja u njima, jasno će biti predstavljen način odjave od primanja oglasnih poruka, pružatelj će izričito poštovati želju korisnika da ne prima oglasne poruke.

Pritužbe i sporovi

Ponuditelj se pridržava važećih zakona o zaštiti potrošača. U slučaju prigovora, sporova, problema, kupac može kontaktirati ponuđača na broj telefona +386 3 746 12 21 ili putem e-maila. i mail na info@vilkograd.com. Žalbeni postupak je povjerljiv. Na sve prigovore pružatelj odgovara e-mailom ili telefonom u najkraćem mogućem roku iu okviru zakonskih obveza ovisno o vrsti prigovora. Ponuditelj je svjestan da je bitno obilježje potrošačkog spora, barem što se tiče sudskog rješavanja, njegova nerazmjernost između ekonomske vrijednosti zahtjeva i troškova koji nastaju u rješavanju samog spora. To je ujedno i glavna prepreka potrošaču da ne pokrene spor pred sudom. Stoga pružatelj ulaže sve napore da se eventualni sporovi riješe mirnim putem. Ukoliko se spor ne može riješiti, za rješavanje spora nadležan je sud prema mjestu prebivališta potrošača. Dana 14. studenoga 2015. godine stupio je na snagu Zakon o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova (Ur. list RS, br. 81/2015; u daljnjem tekstu ZIsRPS). ZIsRPS uređuje izvansudsko rješavanje domaćih i prekograničnih sporova između trgovačkih društava i potrošača intervencijom nositelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova (u daljnjem tekstu: pružatelj IRPS).

Sukladno zakonskim normama Davatelj ne priznaje niti jednog pružatelja usluga izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova nadležnim za rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti sukladno Zakonu o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova. .

Ponuditelj omogućuje internetsku trgovinu na području Republike Slovenije te na svojoj web stranici objavljuje elektroničku poveznicu na platformu za online rješavanje potrošačkih sporova (SRPS).

Registracija

Posjetitelji se mogu registrirati na opisanim web stranicama. Time se osigurava pristup različitim sadržajima i zaštićenim sadržajima vezanim uz tvrtku Vilkograd d.o.o. i naše proizvode. Međutim, nećete primiti nikakav promotivni materijal putem e-pošte osim ako to ne odaberete. Podatke nećemo proslijediti drugim oglašivačima ili dobavljačima. Registrirani korisnici mogu otkazati svoju registraciju u bilo kojem trenutku. Ako i kada odjave pretplatu, više neće primati e-poštu. Zaštitit ćemo povjerljivost vaših podataka (privatnost) u okviru ove izjave o privatnosti čak i ako odlučite otkazati svoju registraciju.

Odjave

Korisnici web stranice mogu se u bilo kojem trenutku odjaviti od primanja e-novosti i drugih promotivnih poruka. To mogu učiniti na web stranicama na kojima su se prijavili na vijesti. Klikom na link Odjava s e-novosti na kraju svakog e-maila koji sadrži e-novosti ili slanjem zahtjeva na info@vilkograd.com.

Provedba odredbi o zaštiti povjerljivih podataka (privatnosti)

Svatko tko ima pristup korisničkim podacima mora se pridržavati ovih odredbi o povjerljivosti (privatnosti) podataka. Svaki zaposlenik koji prekrši ili zlorabi pravila o povjerljivosti (privatnosti) bit će podvrgnut disciplinskim mjerama, uključujući prekid radnog odnosa ili čak kaznene posljedice.

Veze

Ova web stranica sadrži poveznice na druge stranice. Trebate znati da Vilkograd d.o.o. nije odgovoran za odredbe o povjerljivosti podataka drugih strana. Ove odredbe o povjerljivosti podataka (privatnosti) odnose se samo na podatke koje smo prikupili na opisanim web stranicama.

Nadležnost

Za sva pitanja u vezi s politikom privatnosti možete nas kontaktirati na: info@vilkograd.com

O online kolačićima

Što su kolačići i zašto su potrebni?

Kolačić je mala datoteka koja se pohranjuje na vašem računalu kada posjetite web stranicu. Kolačići sadrže razne informacije koje web stranica čita kada je ponovno posjetite. Većina modernih web stranica koristi ih. Kolačići sami po sebi nisu štetni, ne sadrže viruse niti bilo koji drugi zlonamjerni kod. Koriste se u razne svrhe, za sesije (npr. prijava na korisnički račun), za košarice u online trgovinama, za prikaz raznih naprednih sadržaja na web stranici (npr. karte, video), za vođenje statistike posjećenosti stranica, za podršku dodacima društvenih mreža , kao i za prikazivanje oglasa prilagođenih web korisniku.

Zakonsko ograničenje kolačića prvenstveno je rezultat zlouporabe tehnologije kolačića za praćenje korisnika i time zadiranje u privatnost na internetu.

Vrste kolačića:

Privremeni ili sesijski kolačići „žive“ od trenutka kada korisnik otvori preglednik do trenutka završetka sesije i zatvaranja preglednika. Web-mjesta ih koriste za pohranjivanje privremenih informacija, poput stavki u košarici za kupnju, za povećanu sigurnost u online bankarstvu itd. Budući da se takvi kolačići pohranjuju kraće vrijeme, njihova invazivnost za privatnost korisnika može biti manja.

Trajni kolačići ostaju spremljeni čak i kada korisnik zatvori preglednik i prekine sesiju. Web stranice ih koriste npr. za pohranjivanje podataka o registraciji, postavki jezika stranice itd., kao i za izradu korisničkih profila i analizu prometa. Trajni kolačići mogu ostati na vašem računalu danima, mjesecima ili čak godinama.

Vlastiti kolačići (kolačići prve strane) su s web stranice koju korisnik pregledava i mogu biti trajni ili privremeni. Web stranice oni koriste ove kolačiće za pohranjivanje informacija koje će se ponovno koristiti sljedeći put kada korisnik posjeti ovu stranicu.

Ostali kolačići (kolačići treće strane) potječu s drugih, partnerskih, web stranica (koje, na primjer, prikazuju reklame na originalnoj web stranici ili mjere promet). Na ovaj način treće strane mogu prikupljati korisničke podatke s različitih web stranica i koristiti ih u različite svrhe, od oglašavanja i analitike do poboljšanja svojih proizvoda. Takvi kolačići predstavljaju veliko zadiranje u privatnost korisnika.

Uvijek imate mogućnost prihvatiti ili odbiti kolačiće. Većina internetskih preglednika automatski prihvaća kolačiće, što možete promijeniti u postavkama tako da vaše računalo odbija kolačiće ili da dobijete upozorenje prije spremanja kolačića.

Koje web kolačiće koristimo?

Web stranica vilkograd.com koristi kolačiće (cookies) kako bismo, isključivo za vlastite potrebe, mogli razlikovati posjetitelje i brojati njihov broj te tako poboljšati rad stranice. U tu svrhu koristimo najrašireniji alat Google Analytics. Više o Google Analytics kolačićima možete pročitati klikom na ovu poveznicu.

Naša web stranica također koristi kolačiće koji Vam omogućuju bolje korisničko iskustvo na način da pamte Vašu prijavu ili registraciju na web stranici, podatke unesene u online obrasce i Vaš pristanak na korištenje kolačića.

Podaci prikupljeni uz pomoć kolačića ni pod kojim uvjetima neće biti proslijeđeni trećim stranama.

Vrste kolačića koje koristimo

Koristimo vlastite sesijske ili trajne kolačiće za web stranicu kako bismo zapamtili korisničke unose u online obrasce, košaricu za kupnju, prilagodili postavke korisničkim preferencijama, kao što je način sortiranja rezultata/sadržaja itd.

U tom slučaju korisnik aktivno ulazi u sadržaj, odnosno jasno izražava svoju želju klikom na gumb “dodaj u košaricu”, npr. razvrstavanje proizvoda u kategoriju prema određenoj osobini ili slično. Takvi kolačići su apsolutno neophodni kako bismo vam ponudili usluge dostupne na ovoj web stranici. Omogućuju stranici da zapamti i izvrši zahtjev korisnika, kao npr prijava na korisnički profil ili sadržaj košarice.

Vlastiti kolačići sesije ili Obavezni kolačići s web stranice vilkograd.com traju samo jednu sesiju, odnosno od trenutka ulaska na web stranicu do trenutka zatvaranja iste. Ovi se kolačići ne mogu ukloniti na drugi način osim ako ne posjetite web stranicu.

Kolačići izvedbe Ovi kolačići prikupljaju informacije o tome kako se web stranica koristi, kao što su stranice koje korisnici najčešće posjećuju i pojavljuju li se poruke o pogrešci na web stranici. Ovi kolačići ne prikupljaju podatke koji bi mogli identificirati korisnika. Sve prikupljene informacije su agregirane i stoga anonimne. Ovi se kolačići koriste samo za poboljšanje funkcionalnosti web stranice. Nastavkom korištenja naše web stranice nakon što ste primili obavijest o kolačićima, pristajete na postavljanje ove vrste kolačića na vaš uređaj.

Funkcionalni kolačići Ovi kolačići omogućuju web stranici da zapamti vaše odabrane opcije (na primjer, vaše korisničko ime, jezik ili regiju u kojoj se nalazite) i ponudi vam poboljšane, osobnije opcije. Ovi kolačići također mogu zapamtiti promjene veličine fonta i drugih dijelova web stranice koje možete prilagoditi. Također su korisni za pružanje usluga koje ste zatražili, poput gledanja videa ili komentiranja na blogu. Podaci prikupljeni ovim kolačićima mogu biti anonimni i ne prate vaše pregledavanje drugih web stranica.