Skoči na vsebino

Tehnologija

Zakaj “brez izkopov”?

Tako imenovane tehnologije “brez izkopov” (angl.: NO-DIG) nam ponujajo vrsto prednosti, ki čezdalje bolj kažejo na upravičenost njihove implementacije v sodobnih gradnjah, rekonstrukcijah, sanacijah cevovodov. Najpomembnejše so:

 • možnost znižanja stroškov gradnje v primerjavi s klasičnimi posegi tudi do 50% in več;
 • skrajšanje rokov izvedbe del;
 • tehnologije so okolju prijazne – ne povzročajo motenj v okolju, pretiranega hrupa, grobih gradbenih posegov, nastanka gradbenih odpadkov, ipd.
 • omogočajo izogibanje dragim posegom na zasebnih zemljiščih;
 • kakovost izvedenih del je enaka ali boljša od klasičnih metod izvedbe…

Za razjasnitev osnovnih pojmov in področij služi naslednja slika:

NO-DIG tehnologije so danes precej obsežne in zajemajo kar nekaj popolnoma različnih tehnoloških pristopov. Načeloma velja, da je to ena od najhitreje razvijajočih se vej gradbeništva in s tem tudi kaže na rast potreb tako v lokalnem, kot tudi globalnem smislu. Pomembno pa je vedeti, da govorimo o dokaj mladem področju, katerega razvoj je dodanes potekal nekako takole:

 

 • začetki horizontalnega vrtanja segajo dobrih 100 let nazaj,
 • tehnologija se je prenesla iz bolj razvitega rudarstva,
 • med leti 1970 in 1980 se je dogajal postopen razvoj pnevmatskih zabijal,
 • leta 1986 so v ZDA ustanovili združenje NASSC (National Association of Sewer Service Companies), kar je pomenilo pričetek aktivnega razvoja NO-DIG tehnologij,
 • v zadnjih 20 letih se dogaja bliskovit tehnološki razvoj,
 • danes več kot 25 nacionalnih NO-DIG združenj
 • aktivna skrb za aktivno popularizacijo branže in NO-DIG sistemov.

V podjetju Vilkograd se lahko pohvalimo, da se s svojim zaokroženim in posodobljenim portfeljem ponudbe NO-DIG sistemov, lahko primerjamo z najuspešnejšo konkurenco, tako v evropskem, kot tudi svetovnem merilu. Za boljši prikaz razpolaganja s posameznimi tehnologijami služi naslednja shema: