Skip to content

Izrada proboja pneumatskom iglom

»Najekonomičnija tehnologija za kraće, nezahtjevne prijelaze ispod prometnica i arhitektonskih barijera.«

Proboj pneumatskom iglom predstavlja jednostavnu i brzu tehnologiju izvedbe bušotina manjeg promjera, dužina do 25 m.  Primjenjuje se u izvedbi telekomunikacijskih i električnih vodova, vodovoda, plinovoda i sustava odvodnje.  Moguće je izvoditi prodore ispod raznih vrsta prepreka kao što su ceste, željezničke pruge, postojeće instalacije u tlu i dr.

Promjeri:

Tehnologija je pogodna za izvedbu bušotina promjera od Ø32 mm do Ø160 mm.

Dužine bušotina:

Proboj pneumatskom iglom omogućuje izvedbu bušotina do 25 m dužine, ovisno o uvjetima u tlu.

 

Prednosti:

  • Brza i učinkovita izvedba
  • Građevinska jama malih dimenzija
  • Zadovoljavajuća preciznost izvedenih bušotina
  • Izvedba moguća i u zahtjevnijim terenima
  • Ekološki prihvatljiva tehnologija – pogonski medij je zrak

Nedostaci:

  • Kod zahtjevnijih terena mora se osigurati dovoljna visina nadsloja iznad proboja, kako ne bi izazvali deformacije na objektima iznad bušotine, npr. deformacija asfaltnog kolnika. Potrebna visina nadsloja definira se faktorom koji iznosi 10x promjera bušotine.

 

Tablica promjera i vrste cijevi koje se ugrađuju
1. Ø 50 mm PVC ili PE/HD
2. Ø 63 mm PVC ili PE/HD
3. Ø 75 mm PVC ili PE/HD
4. Ø 90 mm PVC ili PE/HD
5. Ø 100 mm PVC ili PE/HD
6. Ø 110 mm PVC ili PE/HD
7. Ø 125 mm PVC ili PE/HD
8. Ø 140 mm PVC ili PE/HD
9. Ø  160 mm PVC ili PE/HD

 

Slika. Ugrađene zaštitne PVC cijevi za potrebe prolaska elektro instalacija ispod prepreke.