loading
Vsi projekti
Izvedba podvrtavanja za potrebe kanalizacije pod železniško progo Ljubljana – Brezovica
projekti
Izvedba mikrotuneliranja, perforatorja in varovanja gradbenih jam za projekt aglomeracije Velika Gorica
projekti
Izvedba podvrtavanja oz. mikrotuneliranja za potrebe ureditve Kosove doline v Novem mestu
projekti
Izgradnja kabelske kanalizacije v Ljubljani – mikrotuneliranje
projekti
Izvedba zagatne stene za podhod v Šentjurju
projekti
Varovanje gradbene jame z zagatnimi stenami v Ljubljani
projekti
Podvrtavanje v morje za PKB 20 kV TS Srakane – Vele – TS Unije
projekti
Podvrtavanje za priključni vod 2×110 kV za RTP 110/20 kV Vojnik
projekti
Podvrtavanje v Postojni
projekti
Mikrotuneliranje v Zagrebu
projekti
Podvrtavanje pri rafineriji INA v Sisku
projekti
Podvrtavanje Save Dolinke pri Bledu
projekti