Skoči na vsebino

Podvrtanja s kovinsko zaščitno cevjo brez usmerjanja

»Učinkovit sistem za krajša prečkanja do +-40m, s cevmi od najmanjših do največjih premerov.«

Med novogradnjo, rekonstrukcijo ali sanacijo cevovodov se večinoma srečamo s težavnimi prečkanji obstoječih cest, vodotokov, železnic, itd. Po izvedbi prekopov asfaltnih površin pa je praktično nemogoče asfalt vzpostaviti v prvotno stanje.
Čeprav nam povsem uspe doseči zbitost prekopa , primerljivo z obstoječim cestiščem, se seveda kljub temu sčasoma pozna vdolbina ali izboklina na mestu prečkanja. Zato imamo na naših cestah prenekatero udarno jamo ter estetsko motečo rano .

V izogib tovrstnih težav smo se strokovno in tehnološko lotili te problematike na področju podvrtanja asfaltnih cest. Rezultati so očitni in danes razpolagamo s tehnologijo, ki nam omogoča izdelavo vrtin od premera fi 40mm do fi 2020mm. Ta tehnologija nam torej omogoča prečkanja asfaltnih cest, železnic, potokov, raznih arhitektonskih ovir itd. Delo poteka po sistemu potiskanja zaščitne kovinske cevi. Pri sami izdelavi podvrtanj smo našli naslednje dobre in slabe lastnosti v primerjavi z ostalimi tehnologijami vrtanja in sicer:

Primernost
Tehnologija je primerna za izvedbo prečkanj pri izgradnji plinovodov, vodovodov, kanalizacij, telekomunikacij…

Premeri
Možnost izvedbe podvrtanja s kovinsko zaščitno cevjo, premera od fi 114mm do fi 2020mm.

Dolžine
Tehnologija omogoča izvedbo vrtin dolžine do 50m, v odvisnosti od premera cevi in vrste zemljine, v kateri se dela izvajajo.

Prednosti:
 • Za izdelavo podvrtanja potrebujemo sorazmerno majhno gradbeno jamo.
 • S tehnologijo ne razrivamo ali odvzemamo materiala izpod cestišča, zato so posedki ali raztezki nemogoči. Material, ki teoretično zaseda bodočo vrtino se nalaga v cevi zato velja, da cev pod cesto vsadimo.
 • Dolžine prebojev so relativno velike, tudi do 50m, v odvisnosti od premera in težavnosti zemljine.
 • Preboje je možno izvesti v zelo težavnih okoliščinah, kjer je izvedba gradbene jame zelo težka ali sploh ni mogoča.
 • Izvedba preboja v vseh terenih II., III., IV. kategorije (zemlja, prod in kamenje manjših frakcij, mulj, gramoz, ilovica…).
 • Zadovoljivi rezultati natančnosti izvedbe.
 • Ekološko nesporna tehnologija (pogonski medij je zrak).
 • Zaradi ne odvzemanja ter ne razrivanja materiala pod cestiščem je možna izvedba preboja na minimalni globini.
 • Možnost izvedbe več vrtin vzporedno brez medsebojnega horizontalnega ali vertikalnega odmika
Slabosti:

 • Izvedba preboja ni mogoča brez zaščitne kovinske cevi.
 • V nekaterih primerih ni mogoče doseči zahtevane natančnosti nivelete preboja, predvsem pri kanalizacijah s padcem, manjšim od 1%.
 • Izvedba ni mogoča v kamnini V. ali višje kategorije.
Lestvica tipskih prebojev, ki jih izvajamo
Poz. Izvedba preboja Zaščitna kovinska cev
1. fi 125 mm Fe fi 125 mm x 4,5 mm
2. fi 159 mm Fe fi 159 mm x 4,5 mm
3. fi 219 mm Fe fi 219 mm x 6,3 mm
4. fi 273 mm Fe fi 273 mm x 7,1 mm
5. fi 323,9 mm Fe fi 323,9 mm x 8 mm
6. fi 406,4 mm Fe fi 406,4 mm x 8 mm
7. fi 508 mm Fe fi 508 mm x 8 mm
8. fi 610 mm Fe fi 610 mm x 8,8 mm
9. fi 711 mm Fe fi 711 mm x 9 mm
10. fi 813 mm Fe fi 813 mm x 10 mm
11. fi 1016 mm Fe fi 1016 mm x 12 mm
12. fi 1220 mm Fe fi 1220 mm x 12 mm
13. fi 1420 mm Fe fi 1420 mm x 12,5 mm
14. fi 1620 mm Fe fi 1620 mm x 12 mm
15. fi 1820 mm Fe fi 1820 mm x 12,5 mm
16. fi 2020 mm Fe fi 2020 mm x 14 mm

 

Splošno znano mnenje o predstavljeni tehnologiji je, da so izvedbe prebojev načeloma dovolj natančne, cenovno zanimive, za izdelavo pa je potrebna premosorazmerno majhna gradbena jama. Obstaja možnost izvedbe v zelo težkih terenih in pogojih.