Skoči na vsebino

O podjetju

Spoštovani!

Kadarkoli se ozrem nazaj, mi je v veliko zadovoljstvo videti, kaj je podjetju Vilkograd prineslo zadnjih 15 let. Vsak začetek je težak, še posebej, ker potrebuješ transparentno vizijo, predvsem pa jasne cilje. Kot se je izkazalo, nam slednjega ni primanjkovalo. Strateško naravnan razvoj, vrhunski kadri in znanje so podjetje v teh nekaj letih pripeljali med najboljše v NO-DIG branži. Danes se lahko vsem sodelavcem, predvsem pa našim zvestim kupcem zahvalim za dosežene rezultate. Biti prvi doma in med najboljšimi v  tem delu Evrope, res ni od muh…

Vabim vas torej, da boste tudi v bodoče z nami delili uspehe. Naša želja je še naprej učinkovito skrbeti za vse vaše potrebe. Zaradi tega smo pripravili tudi te, popolnoma prenovljene spletne strani, ki jih bomo redno dopolnjevali z najbolj aktualnimi novicami.

Hvala!

Viljem Kolar, direktor

V svoji kratki, šele 15 letni zgodovini, smo v podjetju venomer stremeli k napredku in zato redno dopolnjevali obseg dejavnosti, prav tako pa tudi opreme in tehnologije. Nemogoče je v nekaj besedah strniti vse spremembe, ki so v tem času spreminjale podobo podjetja. Še teže pa je opisati vsa dejanja zaposlenih, ki so polni entuziazma in zagnanosti, pomagali zgraditi podobo podjetja, kot jo poznamo danes. Ponašamo se torej z bogato zgodovino, pa najsi bo ta še tako kratka…

Sedež podjetja Vilkograd

KRATKA ZGODOVINA RAZVOJA PODJETJA VILKOGRAD:

LETO 1995

Leto, s katerim se je začela pisati naša zgodovina obstoja na trgu in boja s konkurenco. Začeli smo s skromnimi koraki in neustrašno zrli v prihodnost na področju gradbeništva. Potegnili smo črto in se odločili, da se neposredno usmerimo v nizke gradnje. Začeli smo snovati ideje in načrtovati kako bi le-te realizirali, da bi bili na trgu čim bolj konkurenčni, uspešni, znali zadovoljiti potrebe naših strank in prisluhniti njihovim željam. Naše prvenstvene dejavnosti so bile slednje:

  • izdelava podbitij asfaltnih cest od premera fi 50 mm do fi 2m
  • izdelava komunalnih vodov brez izkopov
  • telekomunikacije
  • plinovodi
  • kanalizacije
  • izgradnja cest
  • regulacija ter urejanje potokov
  • sanacija plazov
  • rušenje objektov
  • rušitvena dela pri adaptacijah notranjih prostorov objektov

Kot zanimivost povemo, da smo v prvem letu zaposlovali le 4 delavce. Ti so v začetnem obdobju uspešno začeli utirati razvojno pot, na tehnološkem in kadrovskem področju.

LETO 1997

Vseskozi smo pred očmi imeli jasen cilj- zadovoljiti in slediti potrebam kupcev ter biti inovativni na vsakem svojem koraku. Želeli smo biti seznanjeni z vsem doma in prav tako v tujini. Začeli smo se zavedati, da je Evropa na prvo mesto začela vse bolj postavljati skrb za okolje. Uvideli smo, da bomo uspehe lahko dosegali samo s prilagajanjem. V tem času je pri nas pomembno vlogo odigral Telekom. Začel je z izgradnjo svoje mreže. Vse to smo budno spremljali in ugotovili, da prihaja do težav na področju prečkanj asfaltnih cest in železnic. Težavo smo rešili, ko smo pridobili opremo za izvedbo podvrtavanj premera fi 75 mm do fi 125 mm. Ta je omogočila lažje prečkanje. Podvrtavali smo lahko nekje do dolžine 25 m. Ubili smo dve muhi na en mah. Doma smo omogočili lažje delo, ob enem pa smo z našo tehnologijo dosegli, da le ta manj onesnažuje okolje, spreminja njegovo naravno sestavo in se približuje evropskim okoljskim standardom o varovanju okolja.

LETO 1998

Veliko pozornost posvečamo vsakodnevnim tehnološkim izboljšavam na področju nizkih gradenj. Uvidimo, da postaja potreba po horizontalnem vrtanju večja in zahtevnejša. V Sloveniji je v tem času v porastu izgradnja kanalizacije. Posledica je, da se želeni premer podvrtavanj dvigne. Naredimo korak naprej in zopet pridobimo boljšo, novo in bolj moderno tehnologijo. V današnjem svetu ni več nova, si pa upamo trditi, da je nepogrešljiva. Gre za tehnologijo zabijanja kovinskih zaščitnih cevi vse tja do premera fi 600 mm in dolžine 40 m. Povečamo število delavcev na 15.

LETO 2000

Okroglo leto, 5let našega obstoja in čas za dve veliki spremembi v podjetju Vilkograd. V čast si štejemo, da smo dosegli rekord podjetja na področju izdelave horizontalnih vrtin. Dosežemo izvrtanje premera fi 200 cm. Uvedli smo novo tehnologijo globokega postavljanja temeljev. Gre za izvedbo pilotiranja z duktilnimi piloti. Uvedli smo tudi novo tehnologijo sanacije kanalizacij ter ostalih cevovodov brez izkopov. Začnemo lahko govoriti o modernih metodah gradenj in sanacij brez izkopov.

LETO 2002

Na podlagi analiz in doseženih rezultatov smo ugotovili, da se krog zadovoljnih strank širi. Ker nismo želeli spati na lovorikah ampak krog še raširiti smo začeli še dodatno vlagati v razširitev in posodobitev našega strojnega parka in tehnologije, ki so začele postajati vse bolj nepogrešljive. Dejstvo je, da smo vse bolj potrebovali tudi pridne delavce in tako število delavcev povečali na 38. Še vedno smo bili nenehno na preži in razmišljali o možnih načinih reševanja problemov, do katerih pride pri posameznih projektih. Zaznali smo izziv, ki nam je podal dodaten zagon. Začeli smo pridno delati na tem, kako bi premagali dolžine horizontalnih vrtanj, ki so bile do tedaj, prav do našega koraka popolnoma neizvedljive. Vzrok je privedel do posledice. Kakšne? Uvedli smo povsem novo tehnologijo. Tehnologijo vodenega vrtanja z radijskim vodenjem. Pred dnevi le velika imaginacija je danes postala sodobna realnost. Edini v Sloveniji smo ponudili stroj, ki je zmožen vrtanja z sprotnim spremljanjem ter natančnim vodenjem vrtalne glave, ki nam ponuja izvedbo dolžine do 200 m ter premera do fi 400 mm. Trgu nizkih gradenj smo dodali nove razsežnosti in vtisnili dodaten svoj pečat.

LETO 2004

Izgradnja telekomunikacijske, kanalizacijske in druge infrastrukture je bila v vsem večjem porastu po vsej naši državi. Število projektov se nam je vsako leto povečalo za 20 %. Ko so se pojavljale vse večje težave zaradi točnosti in dolžine omejitev vrtanj ter zaradi zahtevnosti terena, nismo oklevali ampak ponovno šli v korak s časom. Po nekaj časa trajajočem iskanju rešitve glede zgoraj navedenega problema smo pričeli in odprli novo poglavje v tehnologiji vrtanja. Pričeli smo s tako imenovanim horizontalnim vrtanjem z optičnim vodenjem. Pridobili smo na natančnosti in dolžini horizontalnih vrtanj. Odprli smo novo ero projektov. Dolžino smo povečali iz dosedanjih 40 m na 150 m. tehnologija nam omogoča natančnost +/- 2 cm na 150 m.

LETO 2005

Število zaposlenih preseže okroglo število 50. Pred nami je na obzorju nov izziv. Začne se pojavljati problem na področju rekonstrukcij cevovodov. Iztrošene cevi, ki bi jih želele naše stranke zamenjati so iz različnih materialov, kot na primer azbest, polietilen, železo, gus. Pojavi se problem tudi na področju spojnega materiala teh cevi. Stare cevi so zaradi dotrajanosti materialov spojene s spojkami raznoraznih izvedb. Zopet nam uspe, da z lastnimi inovativnimi idejami najdemo rešitev. Zopet uvedemo novo tehnologijo na področju statičnega rušenja obstoječih cevi, ki nam omogoči premagovanje rekonstrukcije dolžine 400m in se ne ozira na vrste materialov in iztrošenost cevi.

LETO 2006

Za nas prav posebno leto. Zgodilo se nam je nekaj prelomnih dogodkov, ki so zaznamovali kadrovsko in tehnološko področje podjetja vse do danes. Zaposlovali smo preko 65 ljudi. Ljudi, ki so sposobni s timskim pristopom zadovoljiti želje investitorjev.

Strokovni kader je izdelal projektne načrte izgradnje horizontalnega vrtalnega stroja z radijskim vodenjem. Njegove zmogljivosti na prvi pogled dajejo vtis nemogočega. Dolžine vrtanja segajo do 1200, premer pa sega do 1200 mm. Na osnovi načrta je bil le-ta izdelan v ZDA v podjetju DITCH WITCH.

Drugi stroj omogoča vrtanje na zahtevnih terenih, kot so kamenje, lapor, skala. To pomeni za terene IV. do VIII. kategorije. Tudi ta stroj je bil narejen na podlagi naših načrtov. V letu 2006 smo pridobili tudi stroj, s katerim je možno izvajati hišne priključke (plin, vodovod, elektrika, telefon, kanalizacija…) brez izkopov. Naredili smo konec z razkopavanji dvorišč, zelenic ter ostalega. Izvedba nam omogoča, da lahko premagujemo dolžine do 70 m ter premer cevi fi 125 mm.

V podjetju smo z novimi in novimi projekti izvajali in še izvajamo pionirsko delo na tem področju. S pridobljenimi izkušnjami smo skonstruirali več specialnih vrtalnih mehanizmov, ki predstavljajo unikat in katerih patenti so avtorsko zaščiteni.


LETO 2008 / 2009

Potrebe in zahteve se večajo. Na trgu smo s pomočjo strokovnega kadra ter prijemi in taktikami reševanja zapletov z nami po kvaliteti, ugodnosti ter točnih rokih pri projektih. Razpolagamo predvsem z novo ter tehnološko kvalitetno opremo. Tehnologija nam omogoča 100% kvalitetno izvedbo posla, ki nam je zaupan. Z gotovostjo upamo trditi, da najdemo odgovor na vsako vaše vprašanje na področju modernih tehnologij brez izkopov. V sled tega se trudimo redno izobraževati svoj kader. Vsak posel, ki nam je zaupan pomeni izziv zase, še posebej pri izgradnji podzemnih vodov se zavedamo, da moramo pogosto poseči v naravo in tujo lastnino. Zato je na našem prvem mestu skrb za naravo, kar skrbno dokazujemo skozi vsa naša obdobja leta obstoja na trgu in spoštovanje ter korekten odnos do tuje lastnine in lastnikov. Najpomembneje pa je, da vzpostavimo površino v prvotno stanje. V letu 2008 pa smo ustanovili tudi oddelek, ki je posebej namenjen tehnološkemu razvoju. Zaposlujemo preko 100 ljudi. Navkljub svetovni gospodarski krizi in recesiji v tem letu smo se trudili in obstali na trgu ter uspešno poslujemo. Nobeno napako ne prepustimo ne prepustimo naključju. Na vsakem koraku se trudimo, da ne razočaramo naših strank in le poglabljamo njihovo zaupanje.

LETO 2010/ 2011

Preteklost nas je naučila, da se je vredno boriti tudi takrat, ko je to najteže. Tako smo tudi v zadnjem letu kljub težavam zaradi recesije in krize v gradbeništvu, uspešno uvedli prenekatero novost. Nedvomno najpomembnejša je uvedba novega segmenta tehnologije – mikro tuneliranja. S tem smo zaokrožili našo ponudbo in odprli vrata novim projektom. Prav tako smo ponosni tudi na širitev našega poslovanja v tujini, predvsem v Makedoniji in Avstriji, kakor tudi na Hrvaškem, kjer je naše hčerinsko podjetje že dodobra uveljavljeno. —

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

4 komentarji na “O podjetju”

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.