Skoči na vsebino

Mikrotuneliranje ob Vilharjevi ulici v Ljubljani

Izvedba mikrotuneliranja za potrebe dograditve javnega vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje poslovno trgovskega objekta ob Vilharjevi ulici v Ljubljani. Mikrotuneliranje se je izvedlo v treh sklopih in sicer v dolžinah 259m, 73m in 79m, s poliesterskimi cevmi zunanjega premera 2400 mm.