Skoči na vsebino

Sanacija cevovodov po statični metodi

»Izdelek = nov cevovod po zaključeni sanacije s pomočjo statične metode. Ta ima seveda temu primerne značilnosti in življenjsko dobo, v odvisnosti od izbranih cevi.«

Sanacija cevovodov po tehnologiji »Pipe bursting«

Sanacija oz. rekonstrukcija cevovodov z montažo nove cevi brez izkopov, je ultimativna rešitev obnove dotrajanega cevovoda. Slednje je mogoče z uporabo tehnologije Pipe bursting, ki zagotavlja popolno prenovo in ne le popravilo dotrajane cevi.

Vsi vemo,da je klasična obnova cevovodov dolgotrajna in neprijetna, še posebej če moramo izvajati obnovo ob ali pod cestiščem in tako za dlje časa onesposobimo prometne poti., Pretočnost teh pa je v zadnjem času življenjskega pomena. Tovrstne težave pri našem načinu izvedbe del odpadejo, saj je izvedba časovno krajša, poleg tega pa zahteva minimalen poseg v prostor.

Zato vam ponujamo alternativo, ki zajema svetovanje, načrtovanje in pomoč pri iskanju najrentabilnejše rešitve. Rešitev mora zagotavljati hitro ter ekonomično izvedbo z minimalnimi vplivi na okolje ter maksimalno kakovost izvedbe. Tehnologija, ki jo predstavljamo, se že nekaj časa uporablja v zahodni Evropi, mi pa smo jo prenesli v Slovenijo in to zelo uspešno. Obstoječi, porušeni, oziroma dotrajani cevovodi se nadomestijo s kakovostnimi novimi cevmi iz polietilena, polipropilena ali drugih materialov po izbiri, na katere je možno izvesti vse potrebne priključke. Pri rekonstrukciji kanalizacije je možno obnoviti zgolj cevi, jaški pa ostanejo nepoškodovani. Izvedbi omogoča menjavo obstoječih cevi s cevmi manjšega, enakega ali večjega premera.

Metoda je namenjena zamenjavi starih, dotrajanih vodovodnih, plinskih ali kanalizacijskih cevi. Je statična metoda. Za izvedbo potrebujemo minimalno gradbeno jamo na vhodni in izhodni strani. Izvedba obnove cevovoda je zelo ekonomična ter hitra. Kot nove cevi lahko vgrajujemo polietilenske cevi, kovinske cevi, polipropilenske cevi, poliesterske ter duktilne cevi in tudi druge. Metoda ne povzroča vibracij ter hrupa med izvedbo.

S to metodo je mogoče obnavljati:

         • vse vrste cevi (beton, železo, plastika, polietilen, duktil, poliester…)
         • vstavljati nove cevi manjšega, enakega ali večjega premera od obstoječih
         • premeri cevi od fi 40mm do fi 1200mm
         • dolžine do 500m v enem kosu
         • vstavljati nove cevi brez gradbene jame