Skoči na vsebino

Usmerjeno vrtanje z optičnim vodenjem

 »Natančna izvedba in zajamčena preciznost tudi za daljše vrtine v najzahtevnejših zemljinah.«

Vodeno oz. usmerjeno vrtanje je širše področje stroke, ki združuje različne tehnologije, primerne za posamezna področja izgradnje in rekonstrukcij cevovodov. Tehnologija vodenega vrtanja z optičnim usmerjanjem je primerna predvsem za izgradnjo ter sanacijo gravitacijskih kanalizacij. Njena prednost je izredna natančnost.

Namen izvedbe za:

 • kanalizacija večjih dolžin
 • vodovode
 • kablovode

Kategorije zemljin
vse vrste zemljin od II. do VII.ktg.

Možnost uporabe

 • kovinskih cevi
 • polietilenskih cevi
 • polipropilenskih cevi
 • betonskih cevi
 • poliesterskih cevi

Premeri
Možnost izvedbe premerov od fi 110 mm do fi 900 mm

V primerjavi z ostalimi znanimi tehnologijami, nam le-ta omogoča mnoge prednosti:

 • Premer vrtin do premera fi 900 mm
 • Dolžina vrtin do 150 m
 • Natančnost izvedbe do +/- 2 cm na dolžini 150m
 • Zanesljivost sledenja
 • Možnost izvedbe vrtin v vseh vrstah zemljine, vključno s skalo
 • Možnost vgradnje kovinskih zaščitnih cevi

Možnost direktne vgradnje kanalizacijskih potisnih cevi, brez zaščitne kovinske cevi. Potisne vgradne cevi so lahko betonske, cevi iz poliestra ali potisne keramične cevi.

Izvedba vrtanja se sestoji iz treh osnovnih faz:

1. Faza 
Izdelava pilotne vrtine fi 114 mm .Vrtino lahko krmilimo ter spremljamo z natančnostjo +/- 1 cm na dolžini 150 m. Sama kamera zazna spremembo nivelete 0,001 mm. V sled tega je stroj izredno natančen. Razpolagamo z različnimi izvedenkami vrtalnih glav, glede na vrsto vrtane zemljine, tudi skale. Način izvedbe je razviden iz spodnje skice.

2. Faza 
Po končani izvedbi pilotne vrtine, se na pilotno drogovje namesti adapter želenega premera vrtine ter prične z vrtanjem imenskega premera. Izvrtani material se transportira v vstopno jamo pri vrtalnem stroju. V primeru zelo težavnih terenov, se spotoma v vrtino dodaja bentonit, ki služi zmanjšanju potisne sile na cevi. Način izvedbe je razviden na spodnji skici.

3. Faza 
Po končani izvedbi vrtine se lahko odločimo, da nam cev ostane kot zaščita, za medijsko cev ali pa zaščitno cev iztisnemo iz vrtine s sprotnim vtiskanjem nove potisne cevi iz poliestra, betona ali keramike.