Skoči na vsebino
Najbolj ekonomičen sistem za krajša, nezahtevna prečkanja prometnic in arhitektonskih ovir.
Učinkovit sistem za krajša prečkanja do +-40m, s cevmi od najmanjših do največjih premerov.
Natančna izvedba in zajamčena preciznost tudi za daljše vrtine v najzahtevnejših zemljinah.
Horizontalno usmerjeno vrtanje in novogradnja hišnih priključkov.
Ekstremne dolžine in premere cevovodov je s tehnologijo mikro tuneliranja moč izvesti v vseh geoloških pogojih.
Statična in dinamična metoda.
Sodobno gradbeništvo zahteva tudi gradnjo v manj stabilnih terenih. V ta namen se je razvila tehnologija zabijanja pilotov iz duktilnih cevi.
Izdelava vertikalnih vrtin je zanimiva predvsem za izgradnjo vodnjakov,črpališč, in podobno.
Eden izmed načinov varovanja gradbenih jam je uporaba zagatnih elementov.
Ukvarjamo se predvsem z izgradnjo komunalne ter energetske infrastrukture.
Rušenja objektov so določena posebnost v naši dejavnosti.
Prevoz blaga s tovornimi vozili.