Skoči na vsebino

Enostavni preboji s pnevmatsko iglo

»Najbolj ekonomičen sistem za krajša, nezahetvna prečkanja prometnic in arhitektonskih ovir.«

Metoda predstavlja zagotovo najenostavnejšo, najcenejšo in hitro izvedbo podvrtanj. Namenjena je krajšemu, nezahtevnemu prečkanju cest, železnic ter ostale infrastrukture. Primerna je za telekomunikacije, vodovode, plinovode, elektrifikacijo ter kanalizacije manjših premerov, katerih vzdolžni naklon presega 1%.

Premeri zaščitnih cevi:

Tehnologija je primerna za izvedbo prečkanj z zaščitnimi PE/HD ali PVC cevmi od fi 32mm do fi 160mm.

Dolžine vrtin:
Dolžine podvrtanj so mogoče do max. 25 m v odvisnosti od zemljine in premera cevi.
Tehnologija je primerna za dela v zemljini II. do IV.kat.

Prednosti:
  • Hitra in učinkovita izvedba
  • Sorazmerno majhna gradbena jama
  • Zadovoljiva natančnost na kratkih premostitvah
  • Ekološko nesporna tehnologija – pogonski medij je zrak
  • Najcenejša izvedba
Slabosti: 
  • Za izvedbo moramo zagotoviti varnostni faktor globine izvedbe preboja. Ta mora znašati min. 10-kratnik premera cevi. V nasprotnem primeru lahko pride do deformacije terena nad prebojem.
  • Izvedba v zahtevnejših geoloških pogojih (večje kamenje, menjava geomehanskih značilnosti, ipd.) ni priporočljiva ali je celo neizvedljiva, zaradi prevelikega faktorja nenatančnosti.
Tabela prebojev po standardnih PE ceveh
 
1. fi 50 mm PVC ali PE/HD
2. fi 63 mm PVC ali PE/HD
3. fi 75 mm PVC ali PE/HD
4. fi 90 mm PVC ali PE/HD
5. fi 100 mm PVC ali PE/HD
6. fi 110 mm PVC ali PE/HD
7. fi 125 mm PVC ali PE/HD
8. fi 140 mm PVC ali PE/HD
9. fi 160 mm PVC ali PE/HD