Skoči na vsebino

Zaštita okoline

Vilkograd – priča o čistom okolišu

Očuvanje okoliša već je odavno jedan od najvažnijih prioriteta tvrtke Vilkograd. Sjedište naše tvrtke nalazi su u predivnoj seoskoj sredini, što nas još više nadahnjuje, ali i opominje da je pitanje očuvanja onoga što smo naslijedili od prirode u najužem fokusu našeg rada.

Tehnologije s kojma se bavimo već su u samoj svojoj osnovi orijentirane »zeleno« jer je montaža cijevi po metodi »bez iskopa« veliki iskorak u usporedbi s klasičnim metodama gradnje. Radi se prvenstveno o velikom smanjenju intervencija u prostoru, čime se čuva okoliš, a osobito prirodnih staništa u području prijelaza vodotokova i drugih krhkih eko-sustava. Osim toga, samo izvođenje radova ne proizvodi veliku buku niti otpadne tvari koje bi narušavale okoliš. Veoma je važna činjenica da se uporabom naprednih NO-DIG tehnologija osjetno smanjuje i količina građevinskog otpada. U tvrtki smo se upravo tome posebno posvetili.

Također, nedavno smo pomoću namjenskih sredstava EU i, naravno, s velikim vlastitim ulaganjima, razvili učinkovit sustav reciklaže bentonitnog mulja koji se javlja kao nusprodukt horizontalno usmjerenog bušenja. Radi se o sustavu čišćenja i ponovnog korištenja tekućina za bušenje, koji pridonosi smanjenju otpadnih količina mulja za više od 80 %. Ostatak se pak pomoću vakumske preše dehidrira i u tako pripremljenom obliku potpuno je ekološki siguran i pogodan za odlaganje.

Razvoj i ekološka orijentacija NO-DIG tehnoloških sustava naš je prioritet i tako namjeravamo nastaviti i nadalje. Zbog toga vjerujemo da postoji budućnosti za našu ponudu i usluge.