Usmerjeno vrtanje v kamnino VI. ktg. z orodjem lastne proizvodnje

12. 08. 2011
Usmerjeno vrtanje v kamnino VI. ktg. z orodjem lastne proizvodnje