Skoči na vsebino

Skrb za okolje

Vilkograd – zgodba o čistem okolju…

Varovanje okolja je že od nekdaj ena najpomembnejših prioritet podjetja Vilkograd. Sedež naše družbe se nahaja v čudovitem vaškem okolju, kar nas še posebej navdihuje in opominja, da je vprašanje varovanja naravne dediščine nedvomno v najožjem fokusu našega delovanja.

Tehnologije, s katerimi se ukvarjamo, so že same po sebi v osnovi precej “zeleno” naravnane, saj je izvedba montaže cevi po metodah “brez izkopov”, velik tovrstni korak v primerjavi s klasičnimi metodami gradnje. Gre predvsem za veliko zmanjševanje posegov v prostor in s tem varovanje okolja, še posebej naravnih habitatov v območjih prečkanja vodotokov in drugih krhkih eko sistemov. Poleg tega sama izvedba del ne povzroča velikega hrupa in tudi ne izpustov, ki bi obremenjevali okolje. Zelo pomembno pa je tudi dejstvo, da se z uporabo sodobnih NO-DIG tehnologij občutno zniža tudi količina gradbenih odpadkov. Prav tem pa smo se v podjetju še posebej posvetili.

V zadnjem času smo tako tudi s pomočjo namenskih sredstev EU in seveda z velikim lastnim vložkom razvili učinkovit sistem reciklaže bentonitnih muljev, ki se pojavijo kot stranski produkt horizontalnega usmerjenega vratnja. Gre za sistem čiščenja in ponovne uporabe vrtalnih tekočin, ki je pripomogel k zmanjšanju končnih odpadnih količin mulja za več kot 80%. Preostanek pa se s pomočjo vakuumske preše dehidrira in s tem pripravi v obliko, ki je ekološko popolnoma nesporna in primerna za odlaganje.

Razvoj in ekološka naravnanost naših NO-DIG tehnoloških sistemov je prioriteta, ki ji nameravamo slediti tudi v prihodnje. Zaradi tega smo prepričani tudi v bodočo uporabnost ponudbe naših storitev.