loading
Predavanja in predstavitve

Predavanja in predstavitve

V jesenskih mesecih pripravljamo vrsto zanimivih predavanj in predstavitev tehnologij “brez izkopov”. Gre za nekakšen ROAD SHOW, s katerim bomo skušali čim bolje pokazati vse možnosti, ki jih navedene tehnologije omogočajo. Dogodki bodo naravnani za manjše, zaključene skupine, ki jih družijo podobni interesi uporabnosti posameznih tehnologij. Posebej se bomo posvetili projektantom, izvajalcem in naročnikom iz posameznih vej gradbene, komunalne in energetske stroke.

Skladno s tem pozivamo vse zainteresirane, da se nam javijo. Pri vas ali pri nas vam “gratis” pripravimo učinkovito predstavitev, ki bo pisana na vašo kožo in bo zajemala vse informacije, ki so v neposredni povezavi z vašo dejavnostjo, tako v obliki teoretične razlage, kot tudi praktičnega prikaza na terenu.

Za prijavo in vse dodatne informacije se obrnite v našo komercialo.

(kontakt: Iztok Fajdiga, tel. 051-646-922, e-mail: iztok.f@vilkograd.com ).