Skoči na vsebino

IZVEDBA NIZKIH GRADENJ 2013

  • od

Podjetje Vilkograd  je v letu 2013 bilo dejavno na področju nizkih gradenj na objektih; kanalizacija Štore pri Celju kanalizacija v Hruševcu,  kanalizacija in vodovod na Teharski cesti v Celju, kanalizacija in zunaja ureditev Kašove ulice v  Vojniku, kanalizacija  v  Parižljah, vodovod Podvrh, vodovod ob železnici v Žalcu,  kakor tudi več manjših vodovodov ter priključkov . Z izgradnjo  podzemnih zbiralnic komunalnih odpadkov  v Ljubljani, varovanjem gradbenih jam z zagatnicami ter opaži in  sanacijo plazu z uvrtanimi piloti v Dramljah, vzdrževanjem in popravili lokalnih cest  naše podjetje dokazuje, da je področje nizkih gradenj za podjetje Vilkograd tudi v bodoče primarnega pomena.