Skoči na vsebino

Izvedba mikrotuneliranja, perforatorja in varovanja gradbenih jam za projekt aglomeracije Velika Gorica

Izvajali smo zaščito gradbenih jam z zagatnimi stenami do globine 5m in podvrtavanja z zaščitnimi kovinskimi ter potisnimi GRP cevmi od premera fi 600 do fi 960

mm. Posamezni odseki so bili dolžine med 30 in 70m.