Skip to content

Bušenje brze ceste u Kopru za 110 kV elektro mrežu

Bušenje brze ceste u Kopru za 110 kV elektro mrežu, po HDD tehnologiji, promjer bušotine 600mm, dužina 150m. Također je izvršeno injektiranje navedene bušotine. Za uspješnu realizaciju projekta bilo je nužno kratkotrajno djelomično zatvaranje dijela brze ceste.