Skoči na vsebino

Kdor sanira, profitira!

Največji prihranek za lastnike oz. upravljalce komunalne infrastrukture predstavljajo vodotesni, dobro prehodni cevovodi, ki zagotavljajo učinkovito oskrbo s pitno vodo ter kakovostni transport odpadnih vod od porabnika do čistilne naprave. Zagotovitev takšnega sistema pa nemalokrat pomeni sanacijo oz. rekonstrukcijo kilometrov in kilometrov dodtrajanih cevovodov, ki zaradi takšnih ali drugačnih razlogov v preteklosti niso bili zadostno vzdrževani…

Predstavljena problematika je zadnje čase vse bolj aktualna tudi z okoljskega vidika, kar je najbolje razvidno na internetnih straneh MOP, namenjenih učinkovitemu gospodarjenju z vodami.

Prihaja pomoč! V podjetju Vilkograd vam pomagamo ugotoviti stanje vašega omrežja, izdelamo predlog sanacije posameznih odsekov in ponudimo odgovarjajoče, ekonomsko in tehnološko učinkovite rešitve ter kakovostno izvedemo še tako kompleksne sanacije.

Več o tem lahko vidite na spletni strani, namenjeni sanacijam in rekonstrukcijam cevovodov.