Aktualni projekti

Izvedba mikro tuneliranja na objektu: CČN NOVO MESTO

12. 08. 2011
Izvedba mikro tuneliranja na objektu: CČN NOVO MESTO

Izvedba mikrotuneliranja na objektu: CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA NOVO MESTO v skupni dolžini cca. 400m, iz poliestrskih potisnih cevi DN 800mm.