Aktualni projekti

Podvrtavanje železnice in dvopasovnice v Kozarju

Podvrtavanje železnice in dvopasovnice v Kozarju (Ljubljana), vrtine premera fi 650

17. 10. 2011 | Aktualni projekti

UREDITEV ODVODNJE za naročnika Cinkarna Celje

Projekt UREDITEV ODVODNJE DESNEGA BOKA PREGRADE ZA TRAVNIK, za naročnika Cinkarna d.d., cevovod v dolžini 516m, premerov DN 250mm in DN 315mm.

12. 08. 2011 | Aktualni projekti

Izvedba mikro tuneliranja na objektu: CČN NOVO MESTO

Izvedba mikrotuneliranja na objektu: CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA NOVO MESTO v skupni dolžini cca. 400m, iz poliestrskih potisnih cevi DN 800mm.

12. 08. 2011 | Aktualni projekti

Izgradnja podzemnih zbiralnic odpadkov v Ljubljani

Projekt z najbogatejšo preteklostjo, največjo medijsko odmevnostjo in markantnim značajem, je nedvomno izgradnja t.i. "podzemnic" oziroma podzemnih kolektorjev za gospodinjske odpadke na področju MO Ljubljana. Gre za srednjeročni projekt ljubljanske Snage, s katerim si je vodstvo podjetja in občine zastavilo cilj odstraniti neprijazne zabojnike iz širšega mestnega središča prestolnice in uvesti najsodobnejši sistem urbanega ločenega zbiranja odpadkov. V podjetju smo ponosni, da ...

3. 08. 2011 | Aktualni projekti
Page 5 of 512345