Aktualni projekti

17. 01. 2014 | Aktualni projekti,Novice

IZVEDBA NIZKIH GRADENJ 2013

Podjetje Vilkograd  je v letu 2013 bilo dejavno na področju nizkih gradenj na objektih; kanalizacija Štore pri Celju kanalizacija v Hruševcu,  kanalizacija in vodovod na Teharski cesti v Celju, kanalizacija in zunaja ureditev Kašove ulice v  Vojniku, kanalizacija  v  Parižljah, vodovod Podvrh, vodovod ob železnici v Žalcu,  kakor tudi več manjših vodovodov ter priključkov . Z izgradnjo  podzemnih zbiralnic komunalnih odpadkov  v Ljubljani, varovanjem gradbenih jam z zagatnicami ter opaži in  sanacijo ...

20. 12. 2013 | Aktualni projekti

MIKROTUNELIRANJE GORENJA VAS

Na objektu v Gorenji vasi izvajamo mikrotuneliranje v dolžini 105m , vrtina se izvaja v III-VII ktg. V vrtino s premerom 860mm se vstavljajo betonske potisne cevi.Delo poteka na zelo zahtevnem terenu, pretežni del vrtine se izvaja v VII ktg. (skala).

21. 11. 2013 | Aktualni projekti

MIKROTUNELIRANJE V LITIJI

Za našega naročnika, smo pričeli z miktoruneliranjem na objektu v Litiji, kjer v vrtino vtiskamo jeklene zaščitne cevi premera 813mm v dolžini 120m. Uvlek v isti dolžini bomo izvedli z Hobas poliesterskimi cevmi izdelanih po postopku centrifugalnega litja premera DN700. Izvedba se izvaja z strojem za mikrotuneliranje AVN700.  

18. 10. 2013 | Aktualni projekti

PODVRTAVANJE REKE BOSNE DN400

V Bosni in Hercegovini je naše podjetje Vilkograd d.o.o., izvajalo največji projekt vodenega vrtanja, in sicer smo podvrtavali in uvlekli plinske cevi v dolžini 270m s premerom DN400 in teže 35 ton. Podvrtavanje je potekalo pod reko Bosno, gl.cesto, železniško progo in pod ostalimi infrastrukturnimi objekti.

14. 06. 2013 | Aktualni projekti,Novice
4. 03. 2013 | Aktualni projekti,Novice

PREVRTALI SMO MIKROTUNEL BRODE 338m

      23.1.2013 smo uspešno s tehnologijo mikrotuneling prevrtali mikrotunel Brode v dolžini 338m. Vrtali smo v III,VI,V,VI Kategoriji, kar je zopet dokaz, da lahko uspešno izvedemo vrtine v vseh geoloških pogojih.    

25. 01. 2013 | Aktualni projekti,Novice

MIKROTUNELIRANJE BRODE 338m

V kraju Brode pri Vranskem smo dne 15.11.2012 pričeli z mikrotuneliranjem. Izvedla se bo vrtina v dolžini 338m z  zunanjim premerom betonske zaščitne cevi 1720mm. Vrtina bo druga najdaljša, ki se bo izvrtala po tehnologiji microtunelling v Sloveniji.

19. 11. 2012 | Aktualni projekti,Novice

Podvrtavanja za plinovod M2/1 Rogaška Slatina – Trojane

Na trasi plinovoda Rogaška Slatina-Trojane nadaljujemo z izvedbo podvrtavanj po tehnologiji perforator in mikrotuneling z direktno vgradnjo plinskih cevi DN800 in pripadajočimi gradbenimi deli (ureditev dostopnih poti, izkopi in varovanje gradbenih jam z zagatnicami)  

16. 11. 2012 | Aktualni projekti,Novice

MIKROTUNELIRANJE BRODE – 338m

Na lokaciji Brode pri Vranskem potekajo gradbena dela za izvedbo mikrotuneliranja z betonsko zaščitno cevjo DN1400mm(notranji premer)

19. 10. 2012 | Aktualni projekti,Novice
Page 3 of 512345