Aktualni projekti

PODRTAVANJE V AVSTRIJI

Izvedba podvrtavanja strmega pobočja z povprečnim naklonom 60% po tehnologiji horizontalnega vodenega vrtanja (HDD). Dolžina vrtine L = 105 m, Premer vrtine: 270 mm, Uvlečena cev: zaščitna cev PEHD DN 160.

5. 10. 2016 | Aktualni projekti,Novice

PODVRTAVANJE POTOKA GRAČNICA PRI RIMSKIH TOPLICAH

Izvedba podvrtavanja potoka Gračnica pri Rimskih Toplicah po tehnologiji horizontalnega vodenega vrtanja (HDD). Dolžina vrtine L = 140 m, Premer vrtine: 430 mm, Uvlečena cev: zaščitne PEHD cevi DN160, 2 kom  in 2 x DN50

5. 10. 2016 | Aktualni projekti

PODVRTAVANJE SAVE V LITIJI

Izvedba podvrtavanja reke Save v Litiji po tehnologiji horizontalnega vodenega vrtanja (HDD). Dolžina vrtine L = 210 m, Premer vrtine: 650 mm, Uvlečena cev: zaščitne PEHD cevi DN160, 4 kom  in 2 x DN50

5. 10. 2016 | Aktualni projekti

PODVRTAVANJE SAVINJE V LAŠKEM

Izvedba podvrtavanja reke Savinje pri Laškem po tehnologiji horizontalnega vodenega vrtanja (HDD). Dolžina vrtine L = 165 m, Premer vrtine: 520 mm, Uvlečena cev: zaščitve PEHD cevi DN110, 8 kom.

5. 10. 2016 | Aktualni projekti

PODVRTAVANJE V GORNJI RADGONI

Izvedba podvrtavanja v mestnem središču Gornje Radgone po tehnologiji horizontalnega vodenega vrtanja (HDD). Dolžina vrtine L = 84 m, Premer vrtine: 520 mm, Uvlečena cev: oplaščena vodovodna cev PEHD DN 355.

5. 10. 2016 | Aktualni projekti

PODVRTAVANJE POD POTOKOM LOŽNICA V ŽALCU

Izvedba dveh vzporednih podvrtavanj pod potokom Ložnica  pri Žalcu po tehnologiji horizontalnega vodenega vrtanja (HDD). Dolžina vrtine L = 60 m, Premer vrtine: 650 mm, Uvlečena cev: 1 x 12 kom in 1 x 9 kom  zaščitnih cevi PEHD DN 110.

5. 10. 2016 | Aktualni projekti

PODVRTAVANJE REKE SAVE V BREŽICAH

Izvedba podvrtavanja reke Save pri Brežicah, vzporedno z mostom čez Savo po tehnologiji horizontalnega vodenega vrtanja (HDD). Dolžina vrtine L = 228 m, Premer vrtine: 520 mm, Uvlečena cev: oplaščena vodovodna cev PEHD DN 355.

4. 10. 2016 | Aktualni projekti

KANALIZACIJA ŠKOFJA VAS

V Septembru smo pričeli z izvedbo Kanalizacije Škofja vasi. Kanalizacija je iz armirano betonskih cevi DN 600mm in DN 500mm. V sklopu kanalizacije se izvajata tudi dva podvrtavanja s kovinsko zaščitno cevjo premera 800mm dolžin 40m in 34,5m.

12. 10. 2015 | Aktualni projekti

PREBOJ V VOJNIKU

V Vojniku smo septembra 2015 izvedli preboj s kovinsko zaščitno cevjo premera 1220mm in dolžine 24m. Preboj se je izvedel pod regionalno cesto za potrebe projekta Kanalizacija Vojnik, ki ga izvaja NIVO EKO d.o.o.

12. 10. 2015 | Aktualni projekti

MIKROTUNELIRANJE V KRAJU ŠENTOŽBOLT

V Kraju Šentožbolt smo pričeli z mikrotuneliranjem v dolžini 343m, kjer bomo izvajali vrtanje s strojem AVN1200. V vrtino se bodo montirale potisne betonske cevi zunanjega premera 1720mm.

14. 02. 2014 | Aktualni projekti
Page 2 of 512345